Wie zijn wij ?

congo mars 2013 080

Dr. Michèle Van Staey
………………………………………………
Ik behaalde mijn diploma geneeskunde in 1980 aan de Rijksuniversiteit Gent, was 10 jaar wetenschappelijk medewerker in de dienst Medische Genetica, heb hoofdzakelijk als huisarts gewerkt en de laatste jaren in de schoolgeneeskunde. Toen ik Dr. Vincent Cibanvunya, een Congolese arts uit Zuid-Kivu, ontmoette en hij me vertelde hoe erbarmelijk het leven daar is mede door een schrijnend tekort aan basisgezondheidszorg, voelde ik aan dat ik zou kunnen bijdragen tot het welzijn van de kinderen in zijn streek. Vanuit mijn ervaring nam ik het initiatief om een project Medisch Schooltoezicht (MST) op te starten. Samen met Christine Derom en Dr. Vincent Cibanvunya hebben we dit project uitgebouwd tot een waardevolle entiteit. Mijn voornaamste opdracht bestaat erin om lokale artsen op te leiden zodat ze het werk autonoom kunnen verderzetten. Na 4 jaar ben ik trots op het bereikte resultaat. Ik hoop dat de lokale overheid op termijn het MST zal invoeren in alle scholen van Zuid-Kivu.

 

DSCN0334Christine Derom
………………………………………………………….
Na mijn studies Licentiaat Wiskunde en Informatica aan de Rijksuniversiteit Gent, vertrek ik naar Congo (toen Zaïre) van 1978 tot 1981 om te werken in het kader van Ontwikkelingssamenwerking aan de Universiteit van Kinshasa (Unaza).

Bij mijn terugkeer in België, start ik een carrière in de  informatica en leg ik mij toe op de opvoeding van mijn 4 zonen. In 2005 beslis ik tijd vrij te maken om die ter beschikking te stellen van zij die het nodig hebben … familie, vrienden of anderen. Einde 2010 ontmoet ik mijn vriendin Michèle die mij voorstelt onze krachten te bundelen om een project Medisch Schooltoezicht op te starten in Zuid-Kivu. Ik ben bijzonder blij mij te kunnen inzetten voor het welzijn van de bevolking van Congo dat mij zo dierbaar is gebleven. Ik vond in dit project de ideale uitdaging die beantwoordt aan mijn overtuiging en mijn mogelijkheden.

 

P1050493

Dr. Cibanvunya Murhega Vincent
……………………………………………………………

In 2000 behaalde ik mijn diploma geneeskunde aan de Université Catholique de Bukavu, provincie Zuid-Kivu, DR Congo.

Mijn professionele activiteiten in de periode 2000-2010 :

  • in de functie van directeur heb ik het Centre de Santé van Nyantende omgevormd tot Hôpital Général de Référence de Nyantende in overeenstemming met de nationale strategie voor primaire gezondheidszorg in de DR Congo.
  • ik heb actief meegewerkt met de autoriteiten van Nyantende bij de oprichting van de ziekteverzekering voor tussenkomst in de zorgverlening van het Hôpital Général de Référence de Nyantende. Dit moet de toegang tot de gezondheidszorg voor de bevolking bevorderen.
  • ik heb gedurende 3 jaar de functie vervuld van raadgever van de provinciale Minister van Gezondheid en Sociale Zaken bij nationale en internationale organisaties actief binnen het domein van de gezondheidszorg in Zuid-Kivu.

In 2011 ben ik een opleiding gestart voor specialisatie in algemene heelkunde waarvan een deel in België.

Gedurende dit parcours heb ik mensen en organisaties ontmoet met wie ik ervaringen heb kunnen uitwisselen in verband met de gezondheidsproblemen in de provincie Zuid-Kivu.

Mijn ontmoeting met Dr. Michèle Van Staey, echtgenote van een vriend en partner van het Hôpital Général de Référence de Nyantende, is de trigger geweest voor het uitbouwen van het project Schoolgeneeskunde in Zuid-Kivu. Ik ben de lokale medische partner van dit project en coördineer de activiteiten.

 

Print Friendly, PDF & Email