Projecten

logo bleu3-01

Alle projecten zijn gericht op het bevorderen van de algemene gezondheids-toestand van de leerlingen.

Alle activiteiten gebeuren op school, tijdens de lesuren, door een team samengesteld uit een algemeen geneeskundige en een verpleegkundige.

1. Medisch schooltoezicht  (hoofdproject)

        met als 2 luiken :

a) vorming van lokale schoolartsen en -verpleegkundigen

congo mars 2013 080

De artsen en verpleegkundigen worden gedurende de zendingen door de Belgische partners opgeleid in de discipline Schoolgeneeskunde zowel op medisch als op organisatorisch vlak.

Hun basisopleiding is onvoldoende. Bovendien moet de organisatie en methodologie van deze discipline bijgebracht worden.

b) medische consulten

IMG_0497

De medische consulten omvatten een volledig screeningsonderzoek van de leerlingen van het 1ste en 4de lagere en van het 1ste secundair. Door middel van dit screeningsonderzoek wordt een gezondheidsbalans van de leerling opgesteld.                                                      

Van elke leerling wordt een medisch dossier opgesteld. De persoonlijke en familiale voorgeschiedenis wordt opgevraagd, de vaccinatiestatus wordt gecontroleerd alsook
de frequentie waarmee de leerling ontwormd wordt.
                congo mich mars 2012 220 - kopie

Daarna gaat de verpleegkundige over tot het
biometrisch onderzoek (lengte, gewicht, visus en
gehooronderzoek) en de arts tot het klinisch onderzoek
(mond en tanden,
neus-keel-oor, hart en longen, huid haar
en nagels, puberteit, abdomen, orthopedisch, neurologisch, … )

Indien er problemen worden vastgesteld, worden de ouders per brief verwittigd en begeleid bij het zoeken naar een passende behandeling. De kosten die voortvloeien uit bijkomende
onderzoeken/behande
lingen vallen ten laste van de ouders.

Het medisch team volgt de leerlingen 2 maal op binnen een
periode van 6 maanden.

2. Educatie hygiëne en ziektepreventie

IMG_2376Het luik educatie hygiëne en ziektepreventie heeft tot doel de leerlingen de basisprincipes bij te brengen van lichaamshygiëne, mond- en tandhygiëne en huishoudelijke hygiëne alsook van ziektepreventie (inentingen, ontworming, …).

Het medisch team geeft hierover lessen in de verschillende klassen en maakt schooldirecties, leerkrachtenen ouders bewust van het belang van een goede hygiëne en het voorkomen van ziekten.

3. Seksuele voorlichting op school

Het project wil de leerlingen vanaf het 4de lagere en hun leerkrachten biologie en levenseducatie informeren over de diverse aspecten van seksualiteit. Ze wil de overheid, ouders, directies en leerkrachten sensibiliseren voor het belang van seksuele voorlichting en wil onder andere bereiken dat meisjes minder kwetsbaar zijn.

Print Friendly, PDF & Email